Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA)

Razpisi SAMO ŠE 55 DNI

04. Marec 2022

Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA)

Namen in cilj javnega poziva je ciljnim skupinam iz točke 4 tega javnega poziva omogočiti izvedbo» celostnega vrednotenja okoljskih vplivov (LCA: Life Cycle Assessment), ki nastajajo v življenjskem ciklu izdelka ( v nadaljevanju : LCA analiza)«

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov zunanjega strokovnjaka/izvajalca za izdelavo LCA analize« ki je skladna s standardom 14040 in 14044 in v skladu s Priročnikom ILCD1.

Upravičenci

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot kapitalske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki.

Upravičeni stroški

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški zunanjega izvajalca za izvedbo LCA analize. Za sofinanciranje upravičenih stroškov je dovoljeno uveljavljati eno LCA analizo v celotnem obdobju 2021-2023. Stroški izobraževanj, delavnic, potni in ostali materialni stroški ne spadajo med upravičene stroške.

Strošek DDV ni upravičen strošek.

Višina subvencije

Minimalna višina subvencije je 3.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Required
Required