Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES)

Razpisi

25. Marec 2022

Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij, ki bodo zagotavljale kapacitete za predelavo ali obdelavo lesa oziroma trajnostno gradnjo na snovno učinkovit, okolju prijazen način, v skladu s principi krožnega gospodarstva in z najboljšo razpoložljivo tehnologijo.

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Namen javnega razpisa je izkoristiti razvojni potencial naše strateške surovine (lesa) pri revitalizaciji gospodarstva po Covid-19 krizi ter pospešiti prehod v podnebno nevtralno družbo z večjo rabo lesenih izdelkov, ki so iz naravnega obnovljivega materiala z negativnim ogljičnim odtisom. 

Cilj javnega razpisa je povečati kapacitete za snovno učinkovito predelavo lesa z najboljšo razpoložljivo tehnologijo, ki bodo prispevale k povečanju samooskrbe z lesenimi polizdelki/izdelki s poudarkom na segmentih, kjer obstajajo vrzeli na trgu. 

UPRAVIČENCI

 • mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge in ki imajo imajo registrirano dejavnost C16 (Obdelava in predelava lesa) ali C31 (Proizvodnja pohištva, razen C31.03 — proizvodnja žimnic).
 • Projekti se bodo lahko izvajali na območjih določenih v Uredbi o karti regionalne pomoči za obdobje 2022-2027 in sicer na:
  - območjih »a«  in
  - območjih »c«

  https://www.tiko-pro.si/kohezijske-regije

UPRAVIČENI STROŠKI

 • stroški gradnje (pripravljalna in zemeljska dela, gradbena dela, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev... pri tem prijavitelj sledi načelom trajnostne gradnje),
 • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme, novih strojev, proizvodnih zgradb; pri tem se sledi načelom snovno-energetske učinkovitosti oz. uporabi najboljše razpoložljive tehnologije),
 • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (nakup tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja) do 20 % vrednosti celotnih upravičenih stroškov projekta,

Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s projektom.

VIŠINA SOFINANCIRANJA

Velikost podjetja

območja »a« - Vzhodna Slovenija

območja »c« - Zahodna Slovenija 

Srednja

največ 40 %

največ 25 %

Mikro in mala

največ 50 %

največ 35 %

 

Rok za oddajo:

6.5.2022, 1.9.2022, 20.2.2023, 31.8.2023, 15.1.2024 in 26.8.2024 

E-novice

Naročite se na ključne informacije in praktične nasvete.

Required
Required

Partnerji

Generalni

Srebrni

Bronasti

Vsebinski