POSEBNA PONUDBA: Ponudba za člane SBC - Brezplačna investicija v polnilno infrastrukturo (Mega M d.o.o.)

Podjetje Mega M d.o.o.  z blagovno znamko MegaTel je uveljavljen ponudnik informacijsko-komunikacijskih (IKT) rešitev ter storitev, saj več kot 1200 poslovnim uporabnikom v Sloveniji zagotavljajo sodobne storitve mobilne telefonije, dostopa do interneta, IPTV, IP telefonije in računalništva v oblaku.

V sodoben in celovit paket IKT storitev so dodali storitev eMobilnost, ki omogoča celovito upravljanje e-polnilnic, statistiko, nadzor in takojšnje obračunavanje storitve uporabnikom električnih avtomobilov preko aplikacije na mobilnem telefonu.

Ponudniku eMobilnosti omogoča enostavno in najmodernejše zaračunavanje storitev polnjenja, torej ustvarjanje prihodka in to v segmentu, ki se bo v prihodnosti zagotovo razvijal in bo predmet vse širšega povpraševanja. Pomemben dejavnik pri doseganju ciljev je t.i. trajnostna mobilnost, ki prispeva k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov, čistejšemu zraku v mestih oz. lokalnih okoljih, večji kakovosti bivanja, javnemu zdravju in socialni pravičnosti. Uveljavljanje načel trajnostne mobilnosti v mestih pospešuje tudi razvoj gospodarstva na lokalni ravni.

Do leta 2025 se bo v EU število e-polnilnic iz sedanjih 140.000 povečalo na več kot milijon, število električnih avtomobilov pa s sedanjih 975.000 na 13 milijonov.

Ponujajo postavitev e-polnilnice, s katero stranka postane akter trajnostne mobilnosti v Sloveniji in izboljša svoj ugled z vpeljevanjem najnaprednejših rešitev. Nenazadnje se pridobi tudi na prepoznavnosti in ozaveščenosti, s tem pa se še dodatno ustvarjajo prihodki iz tega naslova. E-polnilnica se priključi neposredno na vaš obstoječi elektro priključek ali z vašim soglasjem pridobi Mega M novo odjemno mesto. V obeh primerih podjetje Mega M krije vse stroške elektrike ter morebitnega novega odjemnega mesta, del prihodkov e-polnjenja si v odvisnosti od vložka v investicijo in obratovanje proporcionalno razdelite, kar pomeni dodaten zaslužek.

 

Podjetje Mega M d.o.o. brezplačno investicijo v polnilno infrastrukturo v ponujenem modelu, najprej ekskluzivno ponuja članom SBC.

 

 

Več informacij: 

Mail: info@megatel.si 

Telefon: 03 777 00 00

Ponudba

POSEBNA PONUDBA: Ponudba za člane SBC – Brezplačna investicija v polnilno infrastrukturo (Mega M d.o.o.)

Kontakt

Mail: info@megatel.si 

Telefon: 03 777 00 00