Izbrani nasveti Deli stran

Top razpisi za leto 2022

06. 01. 2022

Top razpisi za leto 2022

Za leto 2022 so na voljo milijoni. Tu so nasveti, kako do njih in na kaj je treba biti posebej pozoren.

Javnih razpisov je več, ministrstvo pa bo podprlo predvsem projekte »ready to go«. »Projekt mora biti v celoti skrbno pripravljen, kar pomeni, da ima podjetje zastavljen investicijski načrt in izbrane ponudbe izvajalcev. Če pa so potrebna še kakšna dovoljenja (na primer gradbeno dovoljenje), jih podjetje potrebuje že ob oddaji vloge,« pojasnjuje direktorica in lastnica podejtja Tiko Pro, Kristina Kočet Hudrap.

Spodbuja se zeleno

EU želi do leta 2050 postati podnebno nevtralna celina, zato ne preseneča dejstvo, da bo v obdobju 2021–2027 skupno vodilo digitalna in zelena preobrazba družbe in gospodarstva. Velik poudarek bo na energetski učinkovitosti, razogljičenju in zmanjšanju odpadkov, vse po smernicah EU. Pozor: aktivnosti, ki vplivajo na zeleno:

 vpliv naložbe na okolje,

 prispevek naložbe k ohranjanju in obnavljanju ekosistemov,

 povečanje deleža procesov oziroma oddelkov, ki so vključeni v trajnostne prenove ali izboljšanje sledljivosti snovi v izdelkih, digitalno sledenje proizvodov,

 skrajšanje glavnih poslovnih procesov (vitki procesi),

 zmanjšanje letne porabe energije na enoto proizvoda, storitve ali prodaje,

 povečanje celotne letne porabe energije iz obnovljivih virov energije,

 povečanje deleža uporabe odpadne toplotne energije iz procesov glede na celotno toplotno energijo,

 povečanje deleža materialov in surovin, pridobljenih iz snovnih tokov (krožno gospodarstvo), v celotni količini materialov in surovin,

 zmanjšanje skupne letne porabe vode na enoto proizvoda ali storitve ali prodaje,

 zmanjšanje odpadkov na enoto proizvoda, storitve ali prodaje,

 povečanje števila izdelkov, ki jih je mogoče v celoti reciklirati in

 povečanje števila izdelkov, ki so popolnoma razgradljivi oziroma razstavljivi.

Razpis za nepovratna sredstva za podjetja v letu 2022

1. Sredstva za digitalizacijo velikih podjetij

Digitalna transformacija velikih podjetij v povezavi z malimi

Konec tega leta bodo na področju digitalizacije na svoj račun prišla tudi velika podjetja. Tokrat se bodo velika podjetja morala povezati z manjšimi in z njihovo pomočjo narediti svoje digitalne preskoke. Razpis je napovedan za konec leta 2021, na voljo pa bo kar 44 milijonov evrov. Program bo osredotočen na napredne tehnologije, in sicer:

 robotiko in avtomatizacijo procesov,

 internet stvari,

 umetno inteligenco in transformacijo odločevalskih sistemov (vključno s kibernetsko varnostjo),

 tehnologije »blockchain« in tehnologije distribuiranih zapisov,

 platforme za povezovanje naprednih tehnologij, sinhronizacijo njihove uporabe in optimalno izvedbo digitalnih dvojčkov (interne in zunanje integracijske platforme).

Vrednost nepovratnih sredstev na podjetje bo od 1 milijona do 2,5 milijona evrov.

 

2. Sredstva za raziskave in razvoj 2022

NALOŽBA 1:

Za področje raziskav, razvoja in inovacij (RRI) je v 3. četrtletju 2022 namenjenih skupno 80 milijonov evrov nepovratnih sredstev (NALOŽBA 1 in NALOŽBA 2).

Javni razpis za sofinanciranje projektov za spodbujanje podjetniških RRi (Raziskave, Razvoj, inovacije)

 Nepovratna sredstva: 45 milijonov evrov.

 Shema državnih pomoči: raziskave, razvoj in inovacije.

 Trajanje projektov: do 3 leta.

 Višina subvencije: do 500.000 evrov/ projekt, pri čemer bo sofinanciranje v skladu s pravili državnih pomoči (glede na velikost podjetja in na vrsto raziskave, in sicer med 25 in 50 odstotkov).

 Namen: Osredotočenost na krožno gospodarstvo, sposobnost upravičenca (upravičencev v konzorciju), tehnološko odličnost, inovativnost in tržni potencial, terminski plan, tehnološko nevtralni rezultati z vidika vpliva na okolje na ravni njihove aplikacije, prispevek k prehodu v krožno gospodarstvo in podobno.

 

3. Sredstva za investicije 2022

Subvencije v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva ter za ohranjanje delovnih mest

Podjetnikom so namenjeni kar trije javni razpisi v skupni višini 138,5 milijona evrov:

I.  Na podlagi Zakona o spodbujanju investicij bo projekt izvajal SPIRIT Slovenija

 Objava: predvidoma v 2. četrtletju 2022.

 Nepovratna sredstva: 88 milijonov evrov.

 Shema: predvidoma regionalna shema ali shema MSP (mala in srednje velika podjetja).

 Upravičenci: podjetja (MSP in velika podjetja).

 Upravičeni stroški: investicije v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva.

 Namen: za večje investicije – to je nad enim milijonom evrov v predelovalni dejavnosti, nad 0,5 milijona evrov v storitveni dejavnosti in nad 0,5 milijona evrov v razvojnoraziskovalni dejavnosti.

 Za podporo je predvidenih 59 projektov.

 

II.  Na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja bo projekt izvajal SPS

 Objava: predvidoma v 1. četrtletju 2022.

 Nepovratna sredstva: 20 mio evrov.

 Shema: predvidoma shema de minimis.

 Upravičenci: MSP (mala in srednje velika podjetja), praviloma MSP-ji s sedežem na obmejnih problemskih območjih in na drugih problemskih območjih oziroma na območjih, ki izkazujejo večje regionalne izzive kot bolj razvita območja Slovenije – ohranitev delovnih mest, poleg rasti produktivnosti ob zelenem in digitalnem prehodu.

 Upravičeni stroški: investicije v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva.

 Namen: za manjše investicije v razponu med 100.000 evri in 300.000 evri.

 Za podporo je predvidenih okoli 200 projektov.

 

III.  Na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja bo projekt predvidoma izvajal MGRT

 Objava: predvidoma v 1. četrtletju 2022.

 Nepovratna sredstva: 30 milijonov evrov.

 Shema: predvidoma regionalna shema ali shema MSP.

 Upravičenci: predvidoma bodo imeli prednost MSP-ji s sedežem na obmejnih problemskih območjih in na drugih problemskih območjih oziroma na območjih, ki izkazujejo večje regionalne izzive kot bolj razvita območja Slovenije – ohranitev delovnih mest, poleg rasti produktivnosti ob zelenem in digitalnem prehodu.

 Upravičeni stroški: investicije v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva.

 Namen: za vrednostno višje investicije v razponu med 300.000 evri in 1 milijonom evrov  Za podporo je predvidenih okoli 100 projektov.

 

4. Sredstva za demo pilote 2023

NALOŽBA 2:

Javni razpis za sofinanciranje investicij v RRi – demonstracijske in pilotne projekte bo izvajal spirit

 Objava: predvidoma v 1. četrtletju 2023, razpisana bosta 2 roka.

 Nepovratna sredstva: 30 milijonov evrov.

 Shema državnih pomoči: RRI-shema Regionalna shema (za pilotno postavitev).

 Trajanje projektov: od 1 do 3 leta.

 Višina subvencije: do 1 milijon evrov/ projekt, pri čemer bo sofinanciranje v skladu s pravili državnih pomoči.

 Prijavitelji: podjetja (MSP in velika) ter konzorcij podjetij in raziskovalnih organizacij; podprli bodo predvidoma 30 demo pilotnih projektov.

 Podprli bodo preizkuse in testiranja rešitev v realnem okolju, s čimer bodo pospešili komercializacijo rešitev raziskav in razvoja za povečanje produktivnosti in konkurenčnosti.

 Po zaključku financiranja projektov se kot rezultat pričakuje komercializacija rešitve izvedenih RRI.

 Upravičeni stroški: Gre za sofinanciranje stroškov plač za izvajanje razvojnih aktivnosti industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja (primerljivo z RRI-razpisom) ter testiranja in postavitve razvite rešitve v realnem okolju (stroški investicije).

 Projekti bodo morali izkazovati sposobnost upravičenca (upravičencev v konzorciju), tehnološko odličnost, inovativnost in tržni potencial projekta, terminski plan, vpliv na okolje in prispevek k prehodu v krožno gospodarstvo, rezultati z vidika vpliva na okolje morajo biti na ravni njihove aplikacije tehnološko nevtralni itd.

 

Kot še pove Kočet Hudrapova, velja posebno pozornost nameniti naslednjemu: »Četudi se prijavljate na razpis za nepovratna sredstva, se je treba zavedati, da investicije nikoli niso krite v celoti, saj lahko sofinanciranje znaša 20 odstotkov, 45 odstotkov ali 75 odstotkov od vrednosti celotne investicije oziroma do določenega zneska za vsako posamezno investicijo. Poleg tega boste nepovratna sredstva lahko počrpali šele po zaključeni investiciji ali delu investicije, ko boste oddali ustrezna dokazila, kar torej pomeni, da morate za kritje investicije do njenega zaključka imeti lastna sredstva.

Tako je izjemnega pomena, da imate:

 realen poslovni načrt,

 realen finančni načrt,

 realne cilje in kazalnike,

 skrbno izbrane ponudbe izvajalcev.«

 

Turizmu se obetajo boljši časi

Turistična panoga, ki je bila v koronskem obdobju med najbolj prizadetimi v Sloveniji, bo z razpisi prav tako dobila svojo priložnost. Ministrstvo za gospodasrki razvoj in tehnologijo (MGRT) bo v novembru razpisalo 50 milijonov evrov nepovratnih sredstev za naložbe na dveh področjih turizma.

Tako bodo z 20 milijoni evrov podprli investicije v nastanitve višje kakovosti, ki imajo od tri do pet zvezdic. Pri nastanitvah višje kakovosti bodo financirali naložbe v trajnostno in kakovostno preoblikovanje hotelov, motelov, gostišč, penzionov in kampov, ki bodo prinesli dvig kakovosti in dodane vrednosti.

Sofinancirali bodo novogradnje in obnove s poudarkom na butičnosti, avtentičnosti, lokalni identiteti in personaliziranih doživetjih.

S 30 milijoni pa bo MGRT podprlo prestrukturiranje gorskih centrov v celoletna gorska središča za aktiven oddih. Pri prestrukturiranju gorskih centrov bodo podprli tudi investicije v žičniško in spremljajočo infrastrukturo.

 

Kdo je TiKo Pro?

V Tiko Pro vsak dan skrbijo, da čim več podjetij oplemeniti svoje ideje ob pomoči povratnih in nepovratnih sredstev.

»Ponosni smo, da se naše izkušnje in visoka strokovnost odražata tudi v številkah, saj pri projektih, oddanih v Sloveniji in na Hrvaškem, beležimo kar 94-odstotno uspešnost. Projektov ne oddajamo zgolj na slovenski in hrvaški nacionalni ravni, temveč jih prijavljamo tudi neposredno v Bruselj. Naša uspešnost pri prijavi EU projektov je kar osemkrat višja od povprečja,« navaja direktorica Kristina Kočet Hudrap.

Do danes so za več kot 750 naročnikov iz vse Evrope dosegli že več kot 950 odobrenih projektov v vrednosti 140 milijonov evrov. V letu 2020 pa so po oceni Labs Explorer sodili med 10 najuspešnejših podjetij, specializiranih za svetovanje in podporo pri pridobivanju povratnih in nepovratnih sredstev iz Evropske unije ter pri izvedbi projektov

 

Menite da je članek koristen?

Morda vas zanima še:

Člani SBC

NASTAVITVE ZASEBNOSTI

Spletno mesto uporablja piškotke. Osnovni so nujni za delovanje, dodatni pa vam omogočajo boljšo uporabniško izkušnjo in dostop do kakovostne vsebine. Preberite več o piškotkih.

Nujni piškotki so potrebni za ustrezno delovanje spletnega mesta. Nastavijo se samodejno ob vaši interakciji s tem spletnim mestom. Analitični piškotki so namenjeni zbiranju podatkov o uporabi spletnega mesta za izboljšanje uporabniške izkušnje in zmogljivosti.