Izbrani nasveti Deli stran

(odprava omejitev) S ponedeljkom se odpirajo trgovine, šole, vrtci, spet bo dovoljen prehod med občinami

11. 02. 2021

(odprava omejitev) S ponedeljkom se odpirajo trgovine, šole, vrtci, spet bo dovoljen prehod med občinami

Z uradnim prehodom v oranžno fazo se v Sloveniji v prihodnjih dneh sproščajo številne omejitve za poslovanje in družbeno življenje.

KLJUČNI POUDARKI:

PONEDELJEK, 15. FEBRUAR:

- Odpirajo se vse trgovine, brez omejitev
- Ni več omejitev gibanja med občinami, zbira se lahko do 10 ljudi
- Odpirajo se šole, vrtci, fakultete
- Smučišča: dovoljen prevoz oseb, ki pokažejo negativen test, ne starejši od 24 ur
- Na področju prodaje vozil neposredno potrošnikom: novosti v zvezi z dokazovanjem cepljenja zoper COVID-19, kar omogoča izvajanje prodaje (prodajalci, ponudniki) oziroma nakup (potrošniki)


SOBOTA, 13. FEBRUAR:

- Za cepljene proti covid-19, ki to dokažejo s potrdilom, dovoljen vstop v RS brez karantene in negativnega testa

Vlada je na četrtkovi seji, 11. februarja, sklenila, da se s ponedeljkom, 15. februarjem 2021, odpravi omejitev gibanja med občinami in se dovoljuje zbiranje do deset ljudi. S ponedeljkom bodo dovoljene tudi vse trgovinske dejavnosti brez omejitve. Prav tako se v šole vračajo vsi učenci osnovnih šol, razen tistih, ki imajo počitnice. Odlok je dostopen na tej povezavi.

PONEDELJEK, 15. FEBRUAR: ODPRTE SO VSE TRGOVINE, BREZ OMEJITEV

Vlada je izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki začne veljati 15. februarja 2021, obstoječi odlok pa je podaljšan do 14. februarja 2021. Glede na veljavni Odlok se izjeme širijo na opravljanje trgovinske dejavnosti, kot jo ureja zakon, ki ureja trgovino, ne glede na vrsto blaga in prodajno površino, kar pomeni, da so dovoljene vse trgovinske dejavnosti brez omejitev. Zato se iz veljavnega Odloka črtajo vse alineje, ki so do sedaj urejale izjeme na področju trgovine in se jih nadomesti z novo izjemo. Sprememba je tudi pri prodaji kmetijskih pridelkov na kmetijah, ki je z novim odlokom vključena v izjemo, ki dovoljuje osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih. Pri storitvah strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja je na novo določeno, da se jih lahko udeleži do 10 oseb. Nov odlok od potrošnika oziroma stranke ne zahteva več predložitve negativnega testa testiranja za koriščenje nekaterih storitev. Zaposleni lahko namesto negativnega rezultata testa HAG oziroma testa PCR predložijo tudi:

  • dokazilo, da so bili cepljeni proti COVID-19, in da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj 7 dni in MODERNA najmanj 14 dni, od prejema prvega odmerka cepiva AstraZeneca pa najmanj 21 dni, in največ tri mesece za posamezno cepivo od navedenih dni po cepljenju dalje,
  • dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali HAGT, kjer je od odvzema brisa preteklo najmanj 21 dni in največ šest mesecev,
  • potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

PONEDELJEK, 15. FEBRUAR: NI VEČ OMEJITEV GIBANJA MED OBČINAMI, ZBIRA SE LAHKO DO 10 LJUDI

spremembami Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 vlada odpravlja omejitev gibanja med občinami in dovoljuje zbiranje do deset ljudi. Ti spremembi pričneta veljati v ponedeljek, 15. februarja 2021.

SOBOTA, 13. FEBRUAR: ZA CEPLJENE PROTI COVID-19 DOVOLJEN VSTOP V RS BREZ KARANTENE IN NEGATIVNEGA TESTA

V soboto, 13. februarja, začne veljati nov Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19: odlok omogoča vstop brez karantene in negativnega testa tudi za cepljene proti COVID-19 in tiste, ki so ga preboleli. Vstop v Republiko Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu in brez predložitve negativnega izvida testa dovoli tudi:

  • osebi, ki predloži potrdilo o pozitivnem HAGT ali PCR izvidu testa na SARS-CoV-2, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da je prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev;
  • osebi, ki predloži potrdilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim oseba dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, MODERNA najmanj 14 dni in AstraZeneca najmanj 21 dni.

Za te osebe se upoštevajo potrdila o testiranju oziroma cepljenju, izdana v državah članicah EU oziroma schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH. Potrdilo zdravnika iz zgoraj navedene prve alineje se upošteva, če je bilo izdano v državah članicah Evropske unije oziroma državah članicah Schengenskega območja. Črtane so kontrolne točke na notranjih mejah na cestnih in železniških povezavah. Iz Italije, Avstrije in Madžarske je mogoče vstopiti v Slovenijo na katerem koli za prehod meje predvidenem mestu. Policija bo opravljala nadzor pri svojem rednem delu, po potrebi na obstoječih kontrolnih in drugih vstopnih točkah, pa tudi v notranjosti države. Ne glede na lokacijo in način vstopa mora vsaka oseba izpolnjevati pogoje za vstop po tem odloku. Podaljša se rok za prehod meje z osem na deset ur, in sicer za dvolastnika ali najemnika zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najkasneje v desetih urah po prehodu meje.

PONEDELJEK, 15. FEBRUAR: NOVOSTI NA PODROČJU PRODAJE VOZIL

Z novim Odlokom o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil se ohranjajo enake izjeme, kot so določene v veljavnem odloku. Ponujanje in prodajanje blaga in storitev je dovoljeno le ob upoštevanju sprejetih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje in pod pogojem, da osebe, ki izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev predhodno opravijo testiranje s hitrimi antigenskimi testi ali z metodo PCR. Za izvajalce rezultati testa ne smejo biti starejši od 72 ur od odvzema brisa, prav tako to velja za potrošnike. Novi odlok omogoča dodatne možnosti za izvajalce in potrošnike ob upoštevanju naslednjih pogojev:

  • potrdilo o cepljenju zoper COVID-19 s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, MODERNA najmanj 14 dni in AstraZeneca najmanj 21 dni, pri čemer mora biti potrdilo izdano v državi članici Evropske unije ali državi članici schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in NLZOH prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH,
  • potrdilo o pozitivnem rezultatu testa HAGT ali testa PCR, na SARS-CoV-2, ki je starejši od 21 dni, vendar ne starejši od 6 mesecev.

Odlok začne veljati 15. februarja 2021.

PONEDELJEK, 15. FEBRUAR: SMUČIŠČA DOVOLJEN PREVOZ OSEB, KI POKAŽEJO NEGATIVEN TEST (NE STAREJŠI OD 24 UR)

Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov. Vlada Republike Slovenije je z Odlokom o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju RS dne 4. februarja 2021 prepovedala obratovanja vseh žičniških naprav za prevoz oseb z izjemami nujne oskrbe, varnosti, medicinske pomoči, zaščite in reševanja ter inšpekcijskih služb. Dovoljeno je obratovanje žičniških naprav pod pogojem bodisi, da upravljavec žičniške naprave zagotovi hitro testiranje v organizaciji pooblaščenega izvajalca na vstopni točki na smučišče oziroma, da se upravljavcu naprav s strani uporabnika predloži negativni test na COVID 19, ki ni starejši od 24 ur. V odloku je določeno, da se kot dokazilo poleg hitrih testov upoštevajo tudi PCR testi. Prepoved uporabe žičniških naprav ne velja za kategorizirane in profesionalne športnike, trenerje in drugo spremljevalno osebje za izvedbo tekem in treningov ter otroke v spremstvu staršev, do vključno 12. leta starosti.

Z novim odlokom se določijo izjeme in način dokazovanja za osebe, ki so prebolele COVID-19 ali so bile cepljene. Negativni test ni potreben za osebe, ki upravljavcu naprav predložijo negativni rezultat testa PCR ali testa HAG, ki ni starejši od 7 dni od odvzema brisa ter otrokom do vključno 12. leta starosti v spremstvu staršev. Kot tudi ne za vse druge uporabnike, ki imajo potrdilo o cepljenju zoper COVID -19, s katerim oseba dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo 7, MODERNA 14 in AstraZeneca 21 dni. Predložitev negativnega rezultata testa tudi ni potrebna za uporabnike s potrdilom o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG na SARS-CoV-2, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev. Enako velja tudi za osebje, ki je v stiku s potrošnikom oziroma uporabnikom žičniških naprav. Upoštevajo se potrdila o testiranju oziroma cepljenju, ki so bila izdana v državah članicah Evropske unije oziroma državah članicah Schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (v nadaljnjem besedilu NLZOH) prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH, enako velja za voznike avtotaksi prevozov pri čemer predložen negativen rezultat PCR testa ali testa HAG ne sme biti starejši od 72 ur od odvzema brisa. Odlok začne veljati 15. februarja 2021.

PONEDELJEK, 15. FEBRUAR: ODPIRAJO SE ŠOLE, VRTCI, FAKULTETE

Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, ki ga je sprejela vlada, v skladu z načrtom Vlade Republike Slovenije o sproščanju ukrepov ob pojenjanju pandemije COVID-19 določa, da prepoved zbiranja ne velja več za vrtce, osnovne šole in organizacije za izobraževanje odraslih. V primerjavi z veljavnim odlokom so v srednjih šolah določene nove izjeme, in sicer za dijake v izobraževalnih programih nižjega poklicnega izobraževanja, za dijake zaključnih letnikov srednješolskih izobraževalnih programov, za izvedbo praktičnega pouka ter za udeležence izobraževanja odraslih. V višjih strokovnih šolah ter na univerzah in samostojnih visokošolski zavodih so dodatno dovoljeni izpiti in seminarji do 10 udeležencev.  

 

Menite da je članek koristen?

Morda vas zanima še:

Člani SBC

NASTAVITVE ZASEBNOSTI

Spletno mesto uporablja piškotke. Osnovni so nujni za delovanje, dodatni pa vam omogočajo boljšo uporabniško izkušnjo in dostop do kakovostne vsebine. Preberite več o piškotkih.

Nujni piškotki so potrebni za ustrezno delovanje spletnega mesta. Nastavijo se samodejno ob vaši interakciji s tem spletnim mestom. Analitični piškotki so namenjeni zbiranju podatkov o uporabi spletnega mesta za izboljšanje uporabniške izkušnje in zmogljivosti.