Od srede naprej nova, strožja pravila glede PCT in nošenja mask

13. 09. 2021

Od srede naprej nova, strožja pravila glede PCT in nošenja mask

V sredo, 15. septembra, začnejo veljati nova pravila glede izpolnjevanja PCT na delovnem mestu in v javnih prostorih. Vladni odlok med drugim določa: 

  • PCT pogoj morajo v času opravljanja dela izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu ali samostojno opravljajo dejavnost. Pogoj PCT velja tudi za uporabnike storitev in udeležene oziroma prisotne pri izvajanju dejavnosti.
  • Če delavec ali oseba, ki opravlja dejavnost, ne izpolnjuje pogoja PCT, lahko delodajalec zoper njega ukrepa na podlagi predpisov (delovnopravna zakonodaja, varnost in zdravje pri delu, kolektivne pogodbe).  
  • Preverjanje pogoja PCT organizirajo odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela (delodajalci).
  • Pogoj PCT osebe dokazujejo s pozitivnim rezultatom testa PCR, ki ni starejši od 180 dni.

 

Vlada je v soboto sprejela Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, ki začasno določa pogoj PCT za osebe, ki opravljajo delo pri izvajalcih dejavnosti, in za osebe, ki so uporabniki storitev, udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti, ter uporabo zaščitne maske in medosebno razdaljo ter razkuževanje rok in prezračevanje prostorov (v nadaljevanju: Odlok).

Odlok začne veljati v sredo, 15. septembra. Do objave v uradnem listu lahko dostopate na tej povezavi.

Glavni poudarki odloka

  • DOKAZOVANJE PCT: Pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT pogoj) osebe dokazujejo z dokazilom o negativnem testu, z dokazilom o prebolelosti ali z dokazilom o cepljenju. Prebolevnik PCT pogoj izpolnjuje z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 180 dni. 
  • ZAVEZANCI: PCT pogoj morajo za čas opravljanja dela izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost. Za opravljanje dela se pogoj PCT izpolnjuje tudi s presejalnim testiranjem s testom HAG za samotestiranje, ki se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih. V tem primeru sredstva za testiranje zagotavlja delodajalec oziroma oseba, ki samostojno opravlja dejavnost. PCT pogoj morajo izpolnjevati tudi vse osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih. Stroške testiranja v tem primeru posamezniki krijejo sami. 
  • NEIZPOLNJEVANJE POGOJA: V primeru neizpolnjevanje pogoja PCT delodajalec uporabi ukrepe v skladu s predpisom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, in predpisom, ki ureja delovna ali uslužbenska razmerja, ter kolektivnimi pogodbami dejavnosti.     
  • ORGANIZACIJA PREVERJANJA: Odlok določa, da preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT organizirajo odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela. 
Pogoja PCT ni treba izpolnjevati

- osebam, ki so mlajše od 12 let,
- osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, 1., 2., ali 3. razred osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
.- osebam, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 15. leta oziroma odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase, in
- učencem in dijakom pri prevozu z javnim potniškim prometom.

Pogoja PCT prav tako ni treba izpolnjevati v primerih nujne oskrbe z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami, zagotavljanja javnega reda in miru, varnosti in obrambe, nujne medicinske pomoči ter zaščite in reševanja. Za nujno oskrbo z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami štejejo:
- prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila in pijačo, vključno s prodajo živil in pijače zunaj prodajaln, pri čemer se kot izjema ne štejejo prodajalne znotraj trgovskega centra,
- specializirane prodajalne s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, pri čemer se kot izjema ne štejejo prodajalne znotraj trgovskega centra.

Strožja pravila nošenja zaščitnih mask

Odlok tudi določa, da je uporaba zaščitnih mask obvezna:

  • Pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih.
  • Na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra, in v osebnih vozilih.

Izjema: maska ni potrebna, če gre za člane istega gospodinjstva in je zagotovljena medosebna razdalja najmanj 1,5 metra do drugih oseb, v osebnem vozilu, če je v vozilu ena oseba ali več članov istega gospodinjstva, in na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, kjer se upošteva pogoj PCT. 

Odlok določa tudi primere, kadar uporaba zaščitne maske ni obvezna. To so: 
- otroci do dopolnjenega 6. leta starosti,
- učenci v osnovni šoli do vključno 5. razreda, izključno ko so v matičnemu oddelku,ž
- učenci glasbene šole do vključno 2. razreda,
- vzgojitelji predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok - pomočniki pri opravljanju neposrednega dela z otroki,
- višji in visokošolski učitelj, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,
- govorniki v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra,
- nastopajoči na javnih kulturnih prireditvah,
- osebe, ki izvajajo športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metre,
- osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena, 
- učenci, dijaki in študenti pri pouku športne vzgoje in pouku športa, učenci glasbene šole pri pouku pihal, trobil, petja, plesne pripravnice, sodobnega plesa in baleta, ter dijaku pri pouku plesa, petja in inštrumenta, in
- gosti, sedeči za mizo v gostinski dejavnosti.

 

Menite da je članek koristen?

Člani SBC

NASTAVITVE ZASEBNOSTI

Spletno mesto uporablja piškotke. Osnovni so nujni za delovanje, dodatni pa vam omogočajo boljšo uporabniško izkušnjo in dostop do kakovostne vsebine. Preberite več o piškotkih.

Nujni piškotki so potrebni za ustrezno delovanje spletnega mesta. Nastavijo se samodejno ob vaši interakciji s tem spletnim mestom. Analitični piškotki so namenjeni zbiranju podatkov o uporabi spletnega mesta za izboljšanje uporabniške izkušnje in zmogljivosti.