Izbrani nasveti Deli stran

Na vladi sprejet PKP10, zdaj na potezi državni zbor

03. 12. 2021

Foto: Gov.si

Foto: Gov.si

Vlada je sprejela predlog Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic Covid-19 (tako imenovani PKP10).

Predlog je vlada poslala v odločanje državnemu zboru. Ta naj bi o zakonu predvidoma odločal v sredini decembra. 

V nadaljevanju naštevamo ključne poudarke, ki so pomembni za podjetnike. Vsebina zakona se lahko v času sprejemanja v državnem zboru še premeni.

Predlog zakona ureja dodatne ukrepe za omilitev in odpravo posledic nalezljive bolezni covid-19 na področju zdravstva, gospodarstva in socialnega varstva. Med poglavitne rešitve zakona tako spadajo ukrepi pomoč pri nakup antigenskih hitrih testov za samotestiranje, dodatek za izpostavljenost nevarnosti in posebne obremenitve za prostovoljne poklicne pripadnike sil za zaščito in reševanje, podaljšanje veljavnosti turističnih bonov in denarna odškodnina osebam, ki jim je s cepljenjem nastala škoda na zdravju.

 

Odstop od določb posameznih zakonov

ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH

Podaljšuje se poenostavitev načina obveščanja dela na domu

S predlogom določbe se podaljšuje že uveljavljen poenostavljen način obveščanja in vsebina, ki jo morajo delodajalci posredovati Inšpektoratu Republike Slovenije za delo v okviru obveščanja o nameravanem organiziranju dela na domu, kot je že določena z interventno zakonodajo (ZDUOP). Delodajalci, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije, enostavno in hitro posredujejo obvestilo o nameravanem organiziranju dela na domu elektronsko, preko portala SPOT.

Podaljšuje se obdobje izrabe še neizrabljenega dopusta

Delavcem, ki v letu 2021 zaradi vseh podanih okoliščin niso mogli izrabiti vsega preostalega dopusta iz leta 2020 se omogoča, da ta dopust izrabijo najkasneje do 1.aprila 2022.

Prav tako se določa, da ima delavec, ki zaradi nujnih delovnih potreb, povezanih z obvladovanjem virusa SARS-CoV-2, ni mogel izrabiti letnega dopusta za leto 2021 v rokih, kot jih določa ZDR-1, pravico letni dopust za leto 2021 izrabiti do 31. decembra 2022.

ZAKON O ZAČASNIH UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC COVID-19

Podaljšuje se veljavnost turističnih bonov

S predmetnim zakonom se podaljšuje veljavnosti unovčitve prvih turističnih bonov, in sicer do najdlje do 30. 6. 2021.

 

Spremembe in dopolnitve zakonov

ZAKON O DODATNIH UKREPIH ZA OMILITEV POSLEDIC COVID-19

Podaljšuje se ukrep koriščenja odsotnosti brez potrdila o upravičeni zadržanosti

Do 28.02.2022 (z možnostjo podaljšanja še za tri mesece) se podaljšuje ukrep koriščenja odsotnosti zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti (do tri zaporedne dni v kosu, in sicer največ enkrat v posameznem koledarskem letu).

 

Začasni ukrepi na področju gospodarstva

Pomoč za nakup hitrih antigenskih testov na virus  SARS COV-2 za samotestiranje

Upravičenec za nakup hitrih testov je pravna ali fizična oseba javnega ali zasebnega prava (na primer, gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki zadruge, javni in zasebni zavodi, društva, javne agencije, javni skladi, posamezniki, ki opravljajo osebno dopolnilno delo, kmetje, ki zaposlujejo delavce, itd.) Med upravičence se štejejo tudi samozaposleni, družbeniki ali delničarji gospodarske družbe oziroma ustanovitelji zadruge, ki so poslovodne osebe.

Upravičenec prejme pomoč 60 EUR na delavca, ki se mora samotestirati, kot je določeno v predpisih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19.

Število delavcev se šteje na dan oddaje izjave. Upravičenec pa lahko v izjavi zaprosi samo za tiste delavce, ki se po predpisih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 mora samotestirati.

Upravičeno obdobje je od 8. novembra do 31. decembra 2021, saj je z 8. novembrom pričel veljati Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki je opredelil obvezo samotestiranja in povračilo sredstev iz proračuna RS tudi za delodajalce. Vzpostavlja se tudi možnost podaljšanja ukrepa za obdobje največ šestih mesecev zaradi možnosti trajanja negativnih posledic epidemije COVID-19 tudi v prihodnjem letu.

Odgovornost za škodo, ki nastane osebi zaradi cepljenja  proti COVID-19

Namen je povračilo škode tistim upravičencem, ki so bili cepljeni na ozemlju Republike Slovenije in jim je nastala škoda na zdravju. Namen predloga zakona je tudi povračilo škode tistim upravičencem, ki jim je zaradi uporabe ali aplikacije zdravila za zdravljenje covid-19, v Republiki Sloveniji nastala škoda na zdravju. Pojem resnega in trajnega zmanjšanja življenjskih funkcij je natančneje razložen pri določbi, ki ureja višino odškodnine.

Do odškodnine so upravičeni tudi ožji družinski člani, Do odškodnine bodo tako upravičeni ožji družinski člani ne glede na to, ali je smrt nastopila po tem, ko je osebi že nastala škoda na zdravju, ki se kaže v resnem in trajnem zmanjšanju njenih življenjskih funkcij, ali pa morda nemudoma ali zelo kmalu po prejemu odmerka cepiva oziroma zdravila, ne da bi ji pred tem nastala škoda na zdravju, ki se kaže v resnem in trajnem zmanjšanju njenih življenjskih funkcij.

Menite da je članek koristen?

Morda vas zanima še:

Člani SBC

NASTAVITVE ZASEBNOSTI

Spletno mesto uporablja piškotke. Osnovni so nujni za delovanje, dodatni pa vam omogočajo boljšo uporabniško izkušnjo in dostop do kakovostne vsebine. Preberite več o piškotkih.

Nujni piškotki so potrebni za ustrezno delovanje spletnega mesta. Nastavijo se samodejno ob vaši interakciji s tem spletnim mestom. Analitični piškotki so namenjeni zbiranju podatkov o uporabi spletnega mesta za izboljšanje uporabniške izkušnje in zmogljivosti.