Izbrani nasveti Deli stran

(financiranje) Za podjetja, ki se usmerjate v krožno gospodarstvo

26. 04. 2021

(financiranje) Za podjetja, ki se usmerjate v krožno gospodarstvo

– SID banka omogoča financiranje naložbenih projektov, ki prispevajo k prehodu v krožno gospodarstvo. Produkt Naložbe 3 kreditojemalcem omogoča investicije v opredmetena osnovna in neopredmetena sredstva.
– Iz aktualne ponudbe SID banke so na voljo sredstva za tehnološko razvojne projekte, naložbe v lesno-gozdno verigo in zelene projekte.
– Na voljo so tudi evropska sredstva za premoščanje covid obdobja ter za raziskave, razvoj in inovacije.
– Pri poslovnih bankah so (preko SID banke) na voljo sredstva za razvojne in okolju prijazne rešitve.
– Več informacij po telefonu: 01 2007 480, preko e-maila: financiranje@sid.si oziroma na spletni strani SID banke. 

NALOŽBE 3

Pri SID banki je na voljo financiranje naložbenih projektov, ki prispevajo k prehodu v krožno gospodarstvo. Finančni produkt Naložbe 3 kreditojemalcem omogoča investicije v opredmetena osnovna in neopredmetena sredstva – za projekte, ki spodbujajo k prehodu v krožno gospodarstvo.

KAJ ŠTEJE ZA PRISPEVEK K PREHODU V KROŽNO GOSPODARSTVO?

Načrtovani projekt prispeva k:
- obnavljanju in ponovni vzpostavitvi naravnega kapitala;
- boljši izkoriščenosti in izrabi izdelkov;
- optimizaciji delovanja sistemov;
- h kroženju proizvodov in snovi;
- dematerializaciji izdelkov;
- izbiri virov in tehnologij za krožno gospodarstvo.

Prednosti programa:
– Kredit v višini od 100.000 € do 10.000.000 €.
– Financiranje do 85 % celotnih stroškov projekta.
– Kredit lahko pridobite po enem izmed 2 tipov državne pomoči: de minimis ali začasni okvir.
– Ročnost 3 do 8 let (začasni okvir) oz. 3 do 20 let (de minimis).
– Moratorij največ 1/2 ročnosti kredita, po de minimis ne več kot 5 let.
– Ugodna obrestna mera, ki je nižja od približka tržne obrestne mere.
– Sprejemljive so vse vrste zavarovanj.

Sredstva po programu lahko uporabite tudi kot obratna sredstva, vendar ne zgolj za ta namen. Upravičeni kreditojemalci so vse gospodarske družbe s sedežem v Republiki Sloveniji, samostojni podjetniki ter zadruge.

VEČ INFORMACIJ

NEPOSREDNO FINANCIRANJE PRI SID BANKI

Samostojnim podjetnikom, malim in srednje velikim ter velikim podjetjem in zadrugam, ki potrebujejo financiranje nad 100.000 €, so na voljo krediti za zagotavljanje likvidnosti in financiranje investicij, in sicer:

A. NEPOSREDNO PRI SID BANKI

1. Neposredno financiranje podjetij v času izbruha Covid-19 (SDMKV)

Kredit za kritje nabavne vrednosti opredmetenih in neopredmetenih sredstev, materiala, storitev, drobnega inventarja in trgovskega blaga ter tudi stroškov dela za podjetja na katerih poslovanje je vplival izbruh virusa COVID-19.

Kredit od 100 tisoč € do 7 milijonov € oz. do 12 milijonov €, če gre za veliko podjetje.
Ročnost od 2 do 12 let.
Moratorij do ½ ročnosti kredita.

Na voljo pri SID banki.

Program je kreditojemalcem na voljo tudi z državno pomočjo po začasnem okvirju Evropske komisije.

2. Financiranje tehnološko-razvojnih projektov (RRI 3)

Kredit za izvedbo raziskovalno-razvojnega ali naložbenega projekta, katerega cilj je nov ali bistveno izboljšan proizvod, proces ali storitev. Proizvod, proces ali storitev morajo biti novi za kreditojemalca, ni pa nujno, da so novi na trgu.

Kredit v višini od 100 tisoč € do 15 milijonov €.
Ročnost od 6 do 12 let (odvisno od tipa državne pomoči), moratorij na odplačilo glavnice od 2 let do ½ ročnosti kredita.
Možnost pridobitve kredita po 3 shemah pomoči: Začasni okvir EK, de minimis, GBER.

Na voljo pri SID banki.

3. Financiranje naložb v gozdno-lesno verigo (LES 1)

Kredit za gradnjo novih ali tehnološko posodobitev obstoječih obratov za predelavo lesa, novo tehnološko opremo za razvoj ali proizvodnjo novih lesnih proizvodov in novih procesov proizvodnje.

Kredit v višini od 100 tisoč € do 5 milijonov €.
Ročnost od 2 do 20 let, moratorij na odplačilo glavnice do 6 let.
Tudi za kritje stroškov materiala, storitev, drobnega inventarja in trgovskega blaga ter stroškov dela.

Na voljo pri SID banki.

4. Financiranje zelenih projektov

SID banka trajnostni razvoj in krožno gospodarstvo promovira že dobro desetletje, bila je tudi ena izmed pobudnikov tega koncepta v Sloveniji. Financiranje zelenih in trajnostnih projektov je zato pri SID banki in sodelujočih poslovnih bankah možno v okviru različnih programov.

Ugodnejše financiranje iz vira zelene obveznice po vseh programih SID banke.
Pomoč podjetjem pri izdaji zelene obveznice.
V okviru Sklada skladov po programih neposredno pri SID banki: Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb iz Sklada skladov (EE), Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za podjetja (UR).
Po programu Financiranje razvoja okolju prijazne družbe in proizvodnje v okviru posrednega financiranja preko poslovnih bank.

Na voljo pri SID banki.

Podjetja morajo za pridobitev katerega izmed naštetih kreditov z isto davčno številko poslovati vsaj 2 poslovni leti in imeti v zadnjem poslovnem letu povprečno vsaj 2 zaposlena.

KONTAKT
financiranje@sid.si
01/ 2007 480

 

B. V OKVIRU SKLADA SKLADOV SID BANKE IZ SREDSTEV EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE

Krediti že od 5.000 € so na voljo vsem, tudi zagonskim, podjetjem, ki poslujejo vsaj 6 mesecev in imajo najmanj enega zaposlenega.

1. Mikroposojila za MSP iz Sklada skladov COVID-19

Mikroposojilo lahko podjetja, na katerih poslovanje je vplival izbruh epidemije COVID-19, namenijo kritju upravičenih stroškov za nabavno vrednost opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev, plačila za nakup materiala, drobnega inventarja in trgovskega blaga, plačila za storitve, zakup opredmetenih osnovnih sredstev, plačilo stroškov dela.

Za samostojne podjetnike, MSP, zadruge, socialna in zagonska podjetja.

Kredit v višini od 5 tisoč € do 25 tisoč €.

Ročnost 2 do 5 let, moratorij na odplačilo glavnice največ ½ ročnosti kredita.

Na voljo pri Primorski hranilnici Vipava.

2. Posojila za raziskave, razvoj in inovacije (RRI) iz Sklada skladov

Kredit za financiranje naložb v neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva, ki so namenjena za nadaljnji razvoj podjetja, raziskave ali inovacije.

Za samostojne podjetnike, mala, srednja in velika podjetja, zadruge ter socialna in zagonska podjetja.
Kredit v višini od 10 tisoč € do 10 milijonov €.
Ročnost od 3 do 9 let, moratorij na odplačilo glavnice je 1/3 ročnosti kredita.

Na voljo pri Sberbank, Gorenjski banki in SID banki.

3. Posojila za raziskave, razvoj in inovacije (RRI) Sklada skladov COVID-19

Sredstva posojila lahko podjetja, na katerih poslovanje je vplival izbruh epidemije COVID-19, namenite za financiranje naložb v neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva in v nekaterih primerih tudi za financiranje z naložbo povezanih obratnih sredstev oziroma v primeru MSP tudi samo za obratna sredstva.

Za samostojne podjetnike, mala, srednja in velika podjetja, socialna ter zagonska podjetja.
Kredit v višini od 10 tisoč € do 2.5 milijona €.
Ročnost od 3 do 9 let (v primeru državne pomoči do 8 let), moratorij na odplačilo glavnice je 1/3 ročnosti kredita.

Na voljo pri SID banki.

4. Krediti kriti z jamstvom SID banke iz sredstev Sklada skladov (Portfeljske garancije za MSP)

Kredit s prvovrstnim, brezplačnim in brezpogojnim jamstvom SID banke je namenjen kritju nabavne vrednosti opredmetenih in neopredmetenih sredstev, stroškov materiala, storitev, drobnega inventarja in trgovskega blaga ter tudi finančnemu in poslovnemu najem opredmetenih osnovnih sredstev. Del kreditov je namenjenih krožnemu gospodarstvu.

Za samostojne podjetnike in MSP.
Kredit v višini od 30 tisoč € do 10 milijonov € z ročnostjo od 3 do 10 let.
Brezplačno jamstvo SID banke, ki krije 62,5 % glavnice kredita in ugodno vpliva na višino obrestne mere ter na višino zavarovanja, ki ga mora zagotoviti kreditojemalec le za 37,5 % sredstev.

Na voljo pri NLB, Primorski hranilnici Vipava in Delavski hranilnici.

5. Krediti za raziskave, razvoj in inovacije za MSP kriti z jamstvom SID banke (Portfeljske garancije RRI za MSP)

Kredit s prvovrstnim, brezplačnim in brezpogojnim jamstvom SID banke za namene raziskav, razvoja in inovacij, ki ga lahko upravičeni kreditojemalci namenijo kritju nabavne vrednosti opredmetenih in neopredmetenih sredstev, stroškov materiala, storitev, drobnega inventarja in trgovskega blaga ter tudi finančnemu in poslovnemu najem opredmetenih osnovnih sredstev.

Za samostojne podjetnike, mikro podjetja in MSP.
Kredit v višini od 10.000 € do 10.000.000 € z ročnostjo od 1 do 10 let.
Brezplačno, brezpogojno ter prvovrstno jamstvo, ki krije 62,5 % glavnice kredita.

Na voljo pri Delavski hranilnici.

Informacije prejemete pri finančnih posrednikih,  navedenih pri posameznih inštrumentih oziroma pri SID banki.

KONTAKT
skladskladov@sid.s
01 2007 514

C. PRI POSLOVNIH BANKAH PREKO PROGRAMOV POSREDNEGA FINANCIRANJA IZ VIRA SID BANKE

Financiranje brez omejitve najnižje in najvišje vrednosti kredita ter z ugodnejšo obrestno mero od siceršnje ponudbe bank in dolgimi ročnostmi je vsem podjetjem na voljo v okviru:

– Financiranje razvoja okolju prijazne družbe in proizvodnje
– Financiranje razvoja konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacije
– Financiranje razvoja družbe znanja in inovativnega podjetništva
– Financiranje regionalnega in družbenega razvoja

Več informacij po telefonu: 01 2007 480č, preko e-maila: financiranje@sid.si oziroma na spletni strani SID banke. 

Menite da je članek koristen?

Morda vas zanima še:

Člani SBC

NASTAVITVE ZASEBNOSTI

Spletno mesto uporablja piškotke. Osnovni so nujni za delovanje, dodatni pa vam omogočajo boljšo uporabniško izkušnjo in dostop do kakovostne vsebine. Preberite več o piškotkih.

Nujni piškotki so potrebni za ustrezno delovanje spletnega mesta. Nastavijo se samodejno ob vaši interakciji s tem spletnim mestom. Analitični piškotki so namenjeni zbiranju podatkov o uporabi spletnega mesta za izboljšanje uporabniške izkušnje in zmogljivosti.