Novice o dogodkih Stališča Deli stran

2022: davčno rahljanje, s kapico vred

19. 05. 2021 - Avtorica: Katarina Pernat (članek je iz revije SBC Podjetnik, izdaja maj 2021)

2022: davčno rahljanje, s kapico vred

Že januarja 2022 bi lahko obveljale nove davčne spremembe. Predlogi ministrstva za finance so v sozvočju z nekaterimi predlogi SBC. A ne bi smeli pozabiti na razvojno kapico, ki je v debirokratizacijskem svežnju predlogov.

 

Znani so predlogi, kaj naj bi prinesla nova davčna reforma, ki bi morda lahko zaživela že 1. januarja. Jure Knez, predsednik SBC – Kluba slovenskih podjetnikov, ob tem pojasnjuje: »Predlogi so dobrodošli. Edino, česar ne naslavljajo, so visokotehnološki in visokostrokovni kadri. Zaradi tega nujno potrebujemo tudi razvojno kapico.« Ta je sicer v debirokratizacijskem svežnju, ki je tudi v postopku.

Kar nekaj predlogov, ki jih je razkrilo ministrstvo, je podobnih davčnim predlogom SBC – Kluba slovenskih podjetnikov:
- znižanje obremenitve pri najvišjem dohodninskem razredu,
- razbremenitev nagrajevanja za poslovno uspešnost,
- vračanje stopnje davka iz kapitalskih dobičkov na 25 %.

»Po pregledu predlogov naj izpostavim, da je razvojna kapica postavljena pri 6.000 evrih v debirokratizacijskem zakonu, pri čemer se SBC – Klub slovenskih podjetnikov zavzema za takojšnjo uzakonitev postopnega časovnega zniževanja tega praga na 2,5-kratnik povprečne plače, kar je ta hip 4.600 evrov. Apeliramo, da se v zakonu takoj določijo zneskovni pragi in časovni roki za znižanje razvojne kapice v naslednjih letih,« dodaja Goran Novković, izvršni direktor SBC – Kluba slovenskih podjetnikov. Finančno ministrstvo je v usklajevanje poslalo spremembe treh zakonov.

Glavni poudarki so:

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini.

 1. Sprememba splošne olajšave in ponovna uvedba usklajevanja olajšav ter neto letnih davčnih osnov v lestvici za odmero dohodnine, vezanega na koeficient rasti cen.

Razlaga: Trenutno splošna olajšava znaša 3.500 EUR. Predvidevan je njen dvig ter predlagana ponovna uvedba avtomatskega usklajevanja navedenih zneskov olajšav in neto letnih davčnih osnov na podlagi enega merila – koeficienta rasti cen življenjskih potrebščin – s to razliko, da se uporabi le v primeru, da je bil koeficient rasti cen pozitiven (omenja se cilj 7.500 EUR do leta 2025)

2. Lestvica za odmero dohodnine – znižanje davčne stopnje v petem davčnem razredu.

Razlaga: Z znižanjem davčne stopnje v petem davčnega razreda s 50 % na 45 % se razbremenjuje zavezance, ki so bili dodatno obremenjeni v času finančne in gospodarske krize.

3. Plačilo za poslovno uspešnost.

Razlaga: S predlagano spremembo se navedeno izplačilo, ki še vedno ohranja navezavo na kriterij poslovne uspešnosti, ne obravnava več kot del plače za poslovno uspešnost po zakonu, ki ureja delovna razmerja, saj je s predlogom spremembe navedeno plačilo za poslovno uspešnost lahko izplačano v denarju ali v ugodnosti v naravi. Ohranjen pa je pogoj, da je pravica do izplačila za poslovno uspešnost opredeljuje v kolektivni pogodbi oziroma splošnem aktu delodajalca. Spreminja se tudi višina neobdavčenega dela, in sicer se v splošnem višina neobdavčenega dela ohranja v višini 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji, dodana pa je možnost neobdavčenega dela za poslovno uspešnost do višine 100 % povprečne plače delavca, vključno z nadomestili plače, za zadnjih 12 mesecev pri delodajalcu, če je to za zavezanca ugodneje.

4. Uvedba t. i. seniorske olajšave.

Razlaga: Tako imenovana seniorska olajšava je bila odpravljena z davčnim letom 2014. Ob upoštevanju trenutno veljavne lestvice in višine splošne olajšave bodo prejemniki pokojnin z uvedbo seniorske olajšave neobdavčeni do dohodka v višini 1.433 evrov na mesečni ravni.

Danes znaša višina neobdavčene pokojnine,ob enakih izhodiščih, 1.173 evrov.

5. Znižanje stopnje dohodnine od dohodka iz kapitala. S trenutnih 27,5 na 25 %.

6. Znižanje stopnje dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem in znižanje priznanih normiranih stroškov.

7. Uvedba možnosti odločitve o vključitvi dohodkov iz oddajanja premoženja v najem in dohodkov iz kapitala v letno davčno osnovo.

8. Boniteta za osebno motorno vozilo na električni pogon za zasebne namene.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dohodkov pravnih oseb

1. Predlog zakona nadgrajuje veljavne olajšave, zlasti olajšavi za donacije in za zaposlovanje, ter določa novo olajšavo za vlaganja v zelen in digitalni prehod.

2. Predlog zakona določa spremembe in dopolnitve pri priznavanju davčnih odhodkov.

Razlaga: Pri priznavanju rezervacij kot davčno priznanih odhodkov ob oblikovanju je priznavanje določeno bolj jasno. Nadalje se predlaga tudi prehodno obdobje za ugodnejše priznavanje odhodkov za rezervacije za pokojnine, za rezervacije za jubilejne nagrade in rezervacije za odpravnine ob upokojitvi. Predlagano je enostavnejše priznavanje odpisa terjatev kot odhodka za situacije postopkov prisilne poravnave oziroma stečajnih postopkov.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost

1. Pravica do odbitka DDV za električna osebna vozila.

Razlaga: Uvaja se izjema od omejitve pravice do odbitka DDV pri nabavi motornih vozil (osebnih avtomobilov, motornih koles, koles in podobnih vozil s pomožnim motorjem), če so ta vozila namenjena opravljanju dejavnosti davčnega zavezanca in če ta vozila niso zajeta v c) točki 66. člena ZDDV-1. Pri tem ni pomembno, za kakšno dejavnost se vozilo uporablja, ampak je odbitek DDV dovoljen v celoti od vseh vozil, ki kumulativno izpolnjujejo naslednja pogoja: motorno vozilo je brez izpusta ogljikovega dioksida in vrednost motornega vozila z vključenim obračunanim DDV in drugimi dajatvami ne presega 80.000 evrov.

2. Uveljavljanje pravice do odbitka DDV.

Razlaga: Določba, ki ureja uveljavljanje pravice do odbitka DDV, se spreminja na način, ki sledi že dosedanji praksi pri pridobitvah blaga znotraj Unije in primerih iz 107. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, da davčni zavezanec lahko uveljavlja pravico do odbitka DDV v tistem davčnem obdobju, ko je nastala obveznost za obračun DDV, če do poteka roka za predložitev obračuna DDV za to davčno obdobje razpolaga z računom ali drugim dokumentom iz prvega odstavka 67. člena ZDDV-1.

3. Predlog za dopolnitev obveznosti izdaje računov za namene DDV.

Razlaga: Predloga zakona obveznost izdaje računov za namene DDV za dobave blaga in storitev, ki jih davčni zavezanci opravijo kupcem na ozemlju Slovenije, dopolni z obveznostjo izročitve računa kupcu le, če kupec to zahteva.

Davčni zavezanec končnemu kupcu v tem primeru izda poenostavljeni račun v skladu z 2. točko prvega odstavka 83. člena ZDDV-1 oziroma v skladu z osmim odstavkom istega člena, če prejemnik tak račun potrebuje zaradi uveljavljanja ugodnosti v skladu z ZDDV-1.

4. Identifikacija za namene DDV davčnih zavezancev, ki nimajo sedeža v Sloveniji, in plačnik DDV

5. Poenostavitve delovanja sistema DDV za kmete.

Cilj je torej, da bi bile davčne spremembe potrjene v Državnem zboru do konca leta in bi začele veljati s 1. januarjem 2022. Do takrat pa so možne še kakšne spremembe.

Menite da je članek koristen?

Morda vas zanima še:

Člani SBC

NASTAVITVE ZASEBNOSTI

Spletno mesto uporablja piškotke. Osnovni so nujni za delovanje, dodatni pa vam omogočajo boljšo uporabniško izkušnjo in dostop do kakovostne vsebine. Preberite več o piškotkih.

Nujni piškotki so potrebni za ustrezno delovanje spletnega mesta. Nastavijo se samodejno ob vaši interakciji s tem spletnim mestom. Analitični piškotki so namenjeni zbiranju podatkov o uporabi spletnega mesta za izboljšanje uporabniške izkušnje in zmogljivosti.