Spremenjena pravila za prehod meje, razširjen je rdeči seznam držav