(financiranje vaših projektov) Pri SID banki in poslovnih bankah na voljo posojila za raziskave, inovacije in tehnološki razvoj