(SBC in AHKSLO predlagata) Za časovno neomejeno subvencioniranje dela s skrajšanim časom