Ljudi je najbolj navdihnila covid zgodba LOTRIČ Meroslovja