(v ponedeljek) V šole otroci 1. triade, v vrtce vrtčevski otroci. Tu je seznam dejavnosti, ki se sproščajo.