Alenka Knez prejela priznanje za vseživljenjsko delo!