Ob visokih ukrepih za zaščito zdravja je nujno sprostiti gospodarstvo, ne pa zaostriti ukrepe