Kronotermova toplotna črpalka med najboljšimi inovacijami na Celjskem