INFO KORONAVIRUS: (nepovratna sredstva) Na voljo 10 milijonov € za nakup covid-19 zaščitne opreme