INFO KORONAVIRUS: (nasvet) Kako hitro do likvidnostnih kreditov pri SID banki?