LOTRIČ Meroslovju nagrada odličnosti za družinsko podjetje