Podjetniki pomagajo: 178 računalnikov za otroke, da se bodo lahko šolali na daljavo