Koronavirus predstavlja pomembno tveganje za evropsko gospodarstvo