Edini odgovor na tri ključne težave Slovenije je naslednji ukrep