Na čelu SBC Mladih inovativni kmet Matic Vizjak: Eno od naših poglavitnih prizadevanj bo prikazati, da je Slovenija okolje, kjer je mogoče uspeti s podjetnim razmišljanjem