Vrhovno sodišče zavrnilo prakso Furs: obdavčenje kapitalskega dobička naj temelji le na dejanskem povečanju premoženja