Potrebujemo 10 tisoč dodatnih stanovanj: ukrep, ki bi koristil tako mladim kot gospodarstvu #SBCukrepizamlade #stanovanja