Nadarjenim in pridnim iz socialno šibkejših družin je treba pomagati #SBCukrepizamlade #štipendije