Slovenija ima eno samo davčno konkurenčno prednost pred drugimi državami. In to prednost mora ohraniti. #SBCukrepizamlade