Predsednik SBC direktorja Silika poziva, naj ponudi odstop