Vrhovno sodišče pritrdilo stališču delodajalcev: Višina dodatka na delovno dobo je stvar dogovora