Primer Švice uči, kaj pomeni razumeti vlogo podjetništva: »Vedo, da več kot bodo ustvarili, bolje bodo živeli.«