To je nov postopek, ki omogoča mnogo hitrejše pridobivanje gradbenega dovoljenja